Het digitale VA-keurregistratiesysteem van Fedecom blijkt een schot in de roos

keuringen

Efficiënt keuren dankzij keurregistratieportal

Ongeacht of het om kleine elektrisch of motorisch aangedreven handgereedschappen en arbeidsmiddelen gaat of om grote machines: je moet er veilig mee kunnen werken. VA-keur geldt hiervoor in de agrarische sectoren, de groenvoorzieningssector, de infra- en cultuurtechnische sector, de bouw- en de logistieke sector en bij (semi-)overheidssectoren als hét keurmerk.

Gemeenten en andere overheidsorganisaties geven blijk van een groeiende belangstelling in het VA-keur, het machineveiligheidskeurmerk van brancheorganisatie Fedecom. Hoe komt dat? We vragen het Jelle Bartlema, directeur van VA-keur. Hij legt uit: ‘Alle circa 270 VA-keurbedrijven in ons land werken al jaren met een digitaal keurregistratiesysteem. Daarin leggen ze alle relevante keuringsbevindingen per arbeidsmiddel vast. Dit werkt efficiënt en gebruiksvriendelijk voor zowel het keurende bedrijf als de opdrachtgever die zo’n VA-keurgecertificeerd bedrijf inschakelt om te keuren.’

‘Veel gemeenten komen in aanraking met ons keurregistratiesysteem doordat ze hun machines door VA-keurbedrijven laten beoordelen. Vaak zijn hierbij diverse VA-keurbedrijven uit de omgeving betrokken. Gemeenten moeten dan apart bij ieder VA-keurbedrijf inloggen om de status van hun gekeurde machines te kunnen inzien. Vanuit verschillende gemeenten kwam de vraag om een compleet overzicht van hun VA-gekeurde machines. Dat zijn we als VA-keur gaan faciliteren. We kunnen hun de beschikking geven over hun eigen keurregistratieportal, waarin ze alle arbeidsmiddelen kunnen registreren, opdat de desbetreffende VA-keurbedrijven ze kunnen komen keuren. Dit geeft gemeenten of andere opdrachtgevers een compleet overzicht. Ons keurregistratieportal geeft uiteraard ook inzage in welk object door welk VA-keurbedrijf is of wordt gekeurd. Dit systeem doet wat het moet doen. Vaak vormt dit de aanleiding voor gebruikers om nog intensiever met VA-keur en VA-keurbedrijven te gaan samenwerken. Vooral als je een groot en divers aanbod van machines hebt, vergemakkelijkt dit de verplichte periodieke keuringen.’

Aanbrengen keursticker
Onder meer gemeenten, maar ook waterschappen en voormalige SW-organisaties moeten volgens het Arbobesluit jaarlijks hun vaak uitgebreide en diverse machinepark laten keuren op veiligheid. Hierbij gaat het om kleine elektrisch of motorisch aangedreven handgereedschappen, maar ook de grotere machines als (zit)maaiers, tractoren en straatveegmachines. Gezien de breedte van het machinepalet is VA-keur een interessante partij voor deze veiligheidskeuringen. Immers, VA-keur werkt met gespecialiseerde keurmeesters bij de circa 270 erkende en onafhankelijke gecertificeerde VA-keurbedrijven in Nederland.
Bartlema: ‘Meestal zijn er dus meerdere VA-keurbedrijven in de buurt. Vaak zijn er bij de genoemde partijen al contacten met deze bedrijven, aangezien deze veelal ook het handgereedschap of de machines leveren en onderhouden. Ervaring en deskundigheid met betrekking tot deze machines is geborgd. Vaak ligt het voor de hand om het desbetreffende bedrijf behalve het periodieke onderhoud van de machine, ook de periodieke veiligheidskeuring te laten uitvoeren. De onafhankelijke keursystematiek van VA-keur garandeert dat dit deskundig gebeurt. Alle bedrijfsmiddelen die gekeurd moeten worden, staan geregistreerd. Een VA-keurmeester logt in voor het desbetreffende arbeidsmiddel, zoekt de juiste, soms zeer uitgebreide keuringslijst hierbij en voert de keuring uit. Pas als alles oké is met het desbetreffende arbeidsmiddel, registreert hij dit en plakt er een nieuwe VA-keursticker met uniek nummer op. Een VA-keuring kun je dus altijd herleiden.’

Gegevensbeveiliging
Bartlema vertelt dat een aantal grote gemeenten (qua omvang van machinepark) samenwerkt met VA-keur: ‘Zoals Amsterdam, Assen, Groningen, Rotterdam en Westerkwartier. Sommige gemeenten kiezen er bewust voor om zelf geen keuringen te verrichten en die volledig over te laten aan erkende VA-keurbedrijven. Andere gemeenten keuren deels zelf, ook vaak van oudsher al, maar doen dat nu met de geborgde systematiek van VA-keur. De gemeenten die ik noemde, zijn enthousiast over hun manier van samenwerken met VA-keur. Het voorziet bij deze gemeenten heel duidelijk in een behoefte. Ook vanuit diverse waterschappen signaleren we belangstelling voor het samenwerken met VA-keur. En dat ligt voor de hand, want vaak beheren zij een groot en divers machinepark, dat bovendien verspreid is over diverse locaties in een groot gebied.’

 

Op de vraag of de gegevens van de verschillende partijen veilig zijn bij VA-keur, antwoordt Bartlema: ‘Ja. Sinds wij met het digitale keurregistratiesysteem zijn gaan werken, staat bij ons de veiligheidsborging van de data hoog in het vaandel. Al sinds 2014 zijn we als organisatie hiervoor ISO 27001- [de norm voor informatiebeveiliging, red.] gecertificeerd en worden we jaarlijks hierop geaudit door een onafhankelijke certificerende instelling, BSI in ons geval. Dit is ook gedaan vanuit de gedachte: wij verplichten onze keurbedrijven om met ons keurregistratiesyteem te werken, dan moeten wijzelf als organisatie ook aantoonbaar zorgen voor een veilig systeem. Met onze ISO- certificering doen we dat.’

Bron

Deel dit bericht

Scroll naar boven